دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک میز متحرک ۱۲۵ در ۱۲۵

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک این دستگاه دارای LCD جهت کنترل دما است و چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، استیکر. بر روی پرده، پارچه، تیشرت انجام می شود.

این دستگاه با برق ۳ فاز کار می کند.

پرس حرارتی دستگاه هایی است برای انتقال و چاپ جسم بر روی تیشرت، پارچه، چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، چاپ استیکر و… مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس حرارتی چیست؟

پرس حرارتی دستگاهی است برای انتقال  و چاپ با دمای بالا که حرارت را به طور همزمان بر روی انواع پارچه و اجسام انتقال می دهد و باعث چاپ شدن طرح بر روی جسم می شود.
از پرس حرارتی برای چاپ های حرفه­ ای و بی نقص استفاده می شود چرا که اتو­های معمولی و دستگاه ­های لمینیت امکان اعمال دما و فشار مورد نیاز را ندارند. پرس های حرارتی در واقع مانند اتویی بزرگ هستند ولی با این تفاوت که گرمایی شدیدتر و فشاری بیشتر را وارد می­ کند.
به صورت استاندارد برای انتقال چاپ دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا و یکنواختی مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

پرس حرارتی پنوماتیک میز متحرک 125 در 125

پرس حرارتی پنوماتیک ۴۰ در ۶۰ تاچ

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک این دستگاه دارای LCD جهت کنترل دما است و چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، استیکر. بر روی پرده، پارچه، تیشرت ولی با قدرت بیشتر انجام می شود. این دستگاه با باد کار می کند ولی نسبت به پرس حرارتی هیدرولیک صدای پمپ باد دارد. این دستگاه با برق ۳ فاز کار می کند.

پرس حرارتی دستگاه هایی است برای انتقال و چاپ جسم بر روی تیشرت، پارچه، چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، چاپ استیکر و… مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس حرارتی دستگاهی است برای انتقال  و چاپ با دمای بالا که حرارت را به طور همزمان بر روی انواع پارچه و اجسام انتقال می دهد و باعث چاپ شدن طرح بر روی جسم می شود.
از پرس حرارتی برای چاپ های حرفه­ ای و بی نقص استفاده می شود چرا که اتو­های معمولی و دستگاه ­های لمینیت امکان اعمال دما و فشار مورد نیاز را ندارند.

پرس های حرارتی در واقع مانند اتویی بزرگ هستند ولی با این تفاوت که گرمایی شدیدتر و فشاری بیشتر را وارد می­ کند.
به صورت استاندارد برای انتقال چاپ دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا و یکنواختی مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

پرس حرارتی پنوماتیک 40 در 60 تاچ پرس حرارتی پنوماتیک 40 در 60 تاچ

پرس حرارتی پنوماتیک ۴۰ در ۶۰

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک این دستگاه دارای LCD جهت کنترل دما است و چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، استیکر. بر روی پرده، پارچه، تیشرت ولی با قدرت بیشتر انجام می شود. این دستگاه با باد کار می کند ولی نسبت به پرس حرارتی هیدرولیک صدای پمپ باد دارد. این دستگاه با برق ۳ فاز کار می کند.

پرس حرارتی دستگاه هایی است برای انتقال و چاپ جسم بر روی تیشرت، پارچه، چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، چاپ استیکر و… مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس حرارتی دستگاهی است برای انتقال  و چاپ با دمای بالا که حرارت را به طور همزمان بر روی انواع پارچه و اجسام انتقال می دهد و باعث چاپ شدن طرح بر روی جسم می شود.
از پرس حرارتی برای چاپ های حرفه­ ای و بی نقص استفاده می شود چرا که اتو­های معمولی و دستگاه ­های لمینیت امکان اعمال دما و فشار مورد نیاز را ندارند. پرس های حرارتی در واقع مانند اتویی بزرگ هستند ولی با این تفاوت که گرمایی شدیدتر و فشاری بیشتر را وارد می­ کند.
به صورت استاندارد برای انتقال چاپ دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا و یکنواختی مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

پرس حرارتی پنوماتیک 40 در 60پرس حرارتی پنوماتیک 40 در 60

پرس حرارتی پشت یقه ۱۰ در ۱۰

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک این دستگاه دارای LCD جهت کنترل دما است و چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، استیکر. بر روی پارچه، تیشرت ولی با ابعاد کوچک تر.

چاپ لوگو در پشت یقه لباس، چاپ استیکر کوچک بر روی شال و روسری انجام می شود. این دستگاه با باد کار می کند ولی نسبت به پرس حرارتی هیدرولیک صدای پمپ باد دارد. این دستگاه با برق ۳ فاز کار می کند.

پرس حرارتی دستگاهی است برای انتقال  و چاپ با دمای بالا که حرارت را به طور همزمان بر روی انواع پارچه و اجسام انتقال می دهد و باعث چاپ شدن طرح بر روی جسم می شود.
از پرس حرارتی برای چاپ های حرفه­ ای و بی نقص استفاده می شود چرا که اتو­های معمولی و دستگاه ­های لمینیت امکان اعمال دما و فشار مورد نیاز را ندارند. پرس های حرارتی در واقع مانند اتویی بزرگ هستند ولی با این تفاوت که گرمایی شدیدتر و فشاری بیشتر را وارد می­ کند.
به صورت استاندارد برای انتقال چاپ دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا و یکنواختی مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

پرس حرارتی پشت یقه 10 در 10

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک ۶۰ در ۸۰

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک این دستگاه دارای LCD جهت کنترل دما است و چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، استیکر و بر روی پرده، پارچه، تیشرت ولی با قدرت بیشتر انجام می شود. این دستگاه با باد کار می کند ولی نسبت به پرس حرارتی هیدرولیک صدای پمپ باد دارد. این دستگاه با برق ۳ فاز کار می کند.

پرس حرارتی دستگاه هایی است برای انتقال و چاپ جسم بر روی تیشرت، پارچه، چاپ سابلیمیشن، چاپ DTF، چاپ استیکر و… مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس حرارتی دستگاهی است برای انتقال  و چاپ با دمای بالا که حرارت را به طور همزمان بر روی انواع پارچه و اجسام انتقال می دهد و باعث چاپ شدن طرح بر روی جسم می شود.
از پرس حرارتی برای چاپ های حرفه­ ای و بی نقص استفاده می شود چرا که اتو­های معمولی و دستگاه ­های لمینیت امکان اعمال دما و فشار مورد نیاز را ندارند. پرس های حرارتی در واقع مانند اتویی بزرگ هستند ولی با این تفاوت که گرمایی شدیدتر و فشاری بیشتر را وارد می­ کند.
به صورت استاندارد برای انتقال چاپ دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا و یکنواختی مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 60 در 80دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 60 در 80

پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک ۴۰ در ۵۰

پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک ۴۰ در ۵۰ ماشینی است برای ایجاد نقش های برجسته بر روی انواع منسوجات که با استفاده از دما بالا و فشار زیاد و ارتفاع قابل تنظیم در زمان مشخص، نقشی را به صورت دائمی بر روی محصول ایجاد می نماید.
در داخل این پرس نقش ها به صورت دو قالب برجسته (سمبه ، ماتریس) قرار می گیرند که با اعمال فشار محصول را به شکل مطلوب درآورده و با اعمال حرارت، طرح مورد نظر بر روی محصول تثبیت می ­شود.
در واقع دستگاه پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک ۴۰ در ۵۰ مانند مهر برجسته عمل می کنند با این تفاوت که بر روی انواع منسوجات و حتی ورق های PVC امکان ایجاد نقش برجسته را دارند.

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک به صورت استاندارد برای ایجاد طرح دمایی بین ۱۵۰ درجه تا ۲۰۰ درجه و فشار بالا متناسب با جنس محصول مورد نیاز است که به وسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست.

مزایای پرس حرارتی اتوماتیک دو طرف حرارت نیک پی فن آور آرتا چیست؟

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک شرکت نیک پی فن آور آرتا با توجه به سابقه و تجربه فعالیت طولانی مدت در زمینه استفاده از پرس­ های حرارتی نواقص و کاستی ­های مربوط به این دستگاه را به صورت کامل مشاهده نموده است و با استفاده از علم روز و قطعات مدرن دستگاهی با ویژگی ­های منحصر به فرد تولید نموده است.

ویژگی های دستگاه های نیک پی فن آور آرتا

  • کیفیت بالای قطعات و پوشش­ های استفاده شده و ثبات آن
  • کیفیت بالای فلزات و آلیاژهای به کار رفته
  • تولید استاندارد با دقت بالا با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز
  • استفاده از الگوریتم ­های پیشرفته کنترلی
  • استفاده از محافظت های گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری
  • گارانتی کامل قطعات مکانیکی و الکترونیکی حتی برای نوسانات برق
  • گارانتی مادام العمر المنت ­های به کار رفته
  • امکان افزودن آپشن­ های چون رول باز کن جهت چاپ فویل و …

کاربردهای دستگاه پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک ۴۰ در ۵۰

دستگاه پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک ۴۰ در ۵۰ برای رنج وسیعی از انواع کاربردها قابل به کارگیری می ­باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­ نماییم.

  • چاپ برجسته پارچه

چاپ برجسته بر روی پارچه یکی از چاپ ­های خلاقانه به شمار می رود که باعث ایجاد جلوه متمایزی نسبت به دیگر چاپ ها می شود.

چگونه چاپ برجسته انجام می شود؟

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک ابتدا طرح مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی ساز طراحی می شود سپس با استفاده از دستگاه های CNC طرح به صورت دو شابلون سمبه و ماتریکس بر روی قالب آلمینیومی اجرا می شود.

این قالب ها درون پرس حرارتی متصل می ­شوند به گونه ای که دقیقا روبروی هم باشند.

سپس بسته به نوع جنس محصول و قابلیت تثبیت طرح بر روی آن، محصول به صورت مستقل یا همراه با مواد تثبیت کننده زیر پرس قرار می گیرد.

لازم به ذکر است هرچه مواد و پلی استر منسوجات بیشتر باشد طرح قالب­ ها راحت تر بر روی آن  تثبیت می گردد. همچنین روش هایی برای تثبیت طرح بر روی انواع دیگر منسوجات مانند استفاده از اسپری کوتینگ، انواع لایی ها و موارد دیگر نیز وجود دارد.

موارد استفاده از چاپ برجسته
دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک از این چاپ بر روی انواع پوشاک مانند تیشرت، شلوار، پارچه ها، محصولات چرمی مانند کیف، کفش، کمربند انواع منسوجات مانند کوله پشتی، رویه انواع مبلمان، رویه خوشخواب، پتو، موکت، زیرانداز، پادری، نمد و محصولاتی نظیر ورق های PVC یا پلاستیکی استفاده می شود.

  • چاپ طلاکوب

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک در این چاپ که با استفاده از دما و فشار بالا در زمان مشخص انجام می گیرد به جای استفاده از جوهرها از ورقه ­های متالیزه یا فویل استفاده می شود که نتیجه کار را بسیار متمایز از چاپ­ های دیگر کرده و همان درخشندگی فلز را طبق طرح  بر روی محصول ایجاد می ­نماید.

چگونه چاپ طلاکوب انجام می شود؟

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک طرح مورد نظر به صورت برجسته با نرم افزارهای سه بعدی طراحی می شود و با استفاده از دستگاه های CNC به صورت آینه بر روی قالب آلمینیومی اجرا می شود. این قالب درون پرس حرارتی متصل می ­شود.
در ادامه محصول به همراه فویل مورد نظر زیر پرس قرار گرفته و با اعمال فشار و حرارت، طرح قالب بر روی محصول تثبیت می شود.
فویل ها به کار رفته در این چاپ علاوه بر نوع فلزی انواع رنگی غیر فلزی را نیز شامل می شود. این فویل ها به صورت چند لایه ساخته می شوند که در نوع غیرفلزی شامل لایه چسب حرارتی، رنگ و لایه نگهدارنده می باشند. در فویل های فلزی به جای لایه رنگ از لایه ای کروم یا آلمینیوم متالیزه استفاده می شود.
چاپ با فویل های فلزی درخشندگی مانند فلز ایجاد می کند. چاپ فویل های رنگی غیر فلزی به درخشندگی چاپ فلزی نیستند ولی  چاپ های مات و یا براقی را می توانند ایجاد کنند.

 چاپ طلاکوب بر روی انواع منسوجات مانند پارچه های نبافته، البسه، پرده و… محصولات چرمی مانند جلد انواع کتب، سررسید، کیف پول، قاب گوشی و… محصولات تبلیغاتی  و چاپی  مانند کارت ­های ویزیت، ست های اداری، بسته بندی محصولات و … انواع محصولات پلاستیکی مانند سطل، سبد و … و بسیار دیگر قابل اجرا می باشند.

پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک 40 در 50پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک 40 در 50پرس حرارتی دو طرف داغی پنوماتیک 40 در 50

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *