نگین چین مکش دار

نگین چین آرتا

نگن چین رومیزی

دستگاه طلاکوب

دستگاه تاکن منسوجات

دستگاه برش رول به شیت

دستگاه مروارید زن

پرس دو طرف حرارت (داغی)

دستگاه پرس حرارتی تمام اتوماتیک ۱۵۰ در ۱۵۰

پرس حرارتی تمام اتوماتیک ۶۰ در ۸۰ کامپکت

پرس حرارتی ۶۰ در ۴۰ هیدرولیک اتوماتیک

پرس حرارتی نیمه اتوماتیک(دستی) ۶۰ در ۴۰

پرس حرارتی چاپ فرش و تابلو فرش