دستگاه کش زن چیست؟

دستگاه کش زن (التراسونیک) دستگاهی است برای دوخت راحت و با کیفیت و سریع کش ماسک های پزشکی تولید شده است. 

در تولید دستگاه کش زن مواد اولیه و با کیفیت بالا و تکنولوژی به کار رفته است.

دستگاه کش زن التراسونیک است و با دوخت با امواج صوتی کار می کند.

دستگاه کش زن